SteryDry - tørker og frisker opp!

SteryDry tørker sko, hansker, støvler mm - og frisker opp ved å fjerne vond lukt.

Du kan stille tiden - slå av/på funksjonen for ozon (max. 15 min ozonering) - bestemme gradene på varmluften.

Bare plassér gjenstandene på - så starter den opp av seg selv. Slås av automatisk etter endt program.

SteryDry skal stå ventilert - rom hvor man kan lufte eller rom hvor ingen oppholder seg mens maskinen er på. Ozon har rask halveringstid.